Jolanta 08.07.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej