Jolanta 26.06.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej