Kain i Abel 01.02.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki