Kain i Abel 03.02.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki