Kain i Abel 06.05.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki