Kain i Abel 14.04.2012

Inscenizacja

premiera
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki