Kain i Abel 18.04.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki