Tomasz Konina

Tomasz
Konina

Inscenizacje (3)

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa przedstawienie w stulecie prapremiery „Peleasa i Melizandy” Claude Debussy 30-04-2002

  • Wkładka premierowa „Tankred” Gioachino Rossini 30-01-2000

  • Wkładka obsadowa. „Podróż do Reims” Gioacchino Rossini 06-04-2003

  • Wkładka obsadowa „Podróż do Reims” Gioacchino Rossini 09-04-2003

  • Wkładka obsadowa -„Podróż do Reims” Gioacchino Rossini 26-10-2003

  • Afisz premiery polskiej „Peleas i Melizanda” Claude Debussy 19-04-2002, 21-04-2002 oraz w stulecie prapremiery dzieła 30-04-2002

  • Wkładka premierowa „Peleas i Melizanda” Claude Debussy 19-04-2002, 21-04-2002

  • Wkładka obsadowa „Peleas i Melizanda” Claude Debussy 25-05-2002