Kukiełki mistrza Piotra 16.01.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada