Kukiełki mistrza Piotra 22.05.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada