Kukiełki mistrza Piotra 22.10.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada