Kukiełki mistrza Piotra 27.11.1976

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada