Kukiełki mistrza Piotra 30.01.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada