Legenda o Józefie 03.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada