Livietta i Tracollo 02.10.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego