Livietta i Tracollo 05.05.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego