Livietta i Tracollo 08.10.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego