Livietta i Tracollo 13.01.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego