Livietta i Tracollo 13.12.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego