Livietta i Tracollo 14.03.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego