Livietta i Tracollo 15.03.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego