Livietta i Tracollo 16.05.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego