Livietta i Tracollo 17.07.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego