Livietta i Tracollo 17.11.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego