Livietta i Tracollo 18.03.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego