Livietta i Tracollo 19.11.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego