Livietta i Tracollo 20.06.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego