Livietta i Tracollo 26.09.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego