Lohengrin 15.05.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej