Lohengrin 16.03.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej