Lukrecja Borgia 12.02.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki