Lukrecja Borgia 19.06.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki