Lukrecja Borgia 28.04.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki