Danuta Maćkowiak

Danuta
Maćkowiak
 • Dama pikowa Piotr Czajkowski 29-11-1988

  Jacek Giluń

Multimedia

Zdjęcia

 • Dama pikowa Piotr Czajkowski 29-11-1988

  Jacek Giluń

Druki teatralne

 • Afisz premierowy „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 23-09-1990

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 8-02-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 9-12-1989

 • Afisz premierowy „Halka” Stanisław Moniuszko 12-05-1990

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 01-05-1990

 • Wkładka Obsadowa „Paziowie Królowej Marysieńki” Stanisław Duniecki 28-05-1991