Madame Butterfly 04.12.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej