Madame Butterfly 06.01.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej