Madame Butterfly 06.05.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej