Madame Butterfly 08.05.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki