Madame Butterfly 28.11.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej