Manekiny 02.02.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego