Manekiny 04.02.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Młynarskiego