Manekiny 04.03.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Młynarskiego