Nabucco 01.04.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki