Nabucco 02.02.2017

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki