Nabucco 02.09.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa