Nabucco 03.12.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki