Nabucco 05.03.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki