Nabucco 05.04.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki