Nabucco 07.05.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki