Nabucco 09.04.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki